• Planerad parning

Ingen valpkull planerad

A-kullen, född 2013-07-03
A-kullen, född 2013-07-03
B-kullen, född 2016-11-01
B-kullen, född 2016-11-01